/golfsenter

 golfsimulator

Full Swing Golfsimulator.

Full Swing simulatorer registrerer hvordan ballen faktisk flyr. Ballen registreres av 688 uavhengige sensorer plassert i 2 infrarøde felt. Sensorene registrer 50000 ganger i sekundet og er plassert 1,5 tommer fra hverandre (samme størrelse som en golfball) og klarer derfor å oppfatte hver minste forandring i ballflukten.Ikke en eneste golfball kan fly, rulle eller sprett igjennom sensorene uten å bli fanget opp. Den resterende ballflukten gjenskapes av verdens mest avanserte Golfsimulator software laget av Trugolf, selskapet bak de største software suksessene i golf industrien.Fullswing golfsimulatorer leser av ballen 3 ganger pr slag. Først leses fart og vinkel av gjennom de to sensorsettene. 3. avlesning kommer når ballen spretter tilbake av duken forbi den andre sensor-ringen og her måles det om det er av spinn i ballen. Fullswinggolf simulatorer leser altså av draw, fade, slice og hook.

På simulatoren bruker man sine egne køller og baller. Man trenger ikke spille ballen fra et spesifikt sted i simulatoren eller fortelle maskinen hvilken kølle man bruker. Dette er selvfølgelig unødvendig fordi maskinen kun leser av hvordan ballen faktisk flyr

1/4