top of page

"Hr.Onsdag"

- Regler & Format.

 

 

Vi fortsetter med våre populære uformelle herre seniorturneringer  for dere som ønsker å møte andre seniorer til en liten dyst i vintermørket. Turneringene spilles på onsdager fra kl 10 til kl 14 avhengi av antall deltagere. Påmelding kan skje her eller på telefon  40 63 18 02 så lenge det er ledige plasser

frem til kl 10 Søndagen før turnering, etter dette blir ledige  timer  åpnet for vanlig booking.

 

STARTKONTIGENT:

 

Startkontigent på kr 300,- der kr 30 i sin helhet går til premiering med gavekort ved seriens avaluttning i Mars - April.

 

PREMIERING:

 

Premiering etter hver runde med en god flaske rødt eller hvitt til vinneren Hr.Onsdag.

 

ORDER OF MERIT HERRE SERIE

 

 Alle deltagere får poeng på gavekort beronde av plasering i den enkelte runde beregnet etter  fordeling tilnermet PGA tour Alle runder man deltar i teller med i total poeng på gavekortet som bestemmer Order of Merit.

 

 

Min 4 - maks 24 deltagere pr. turnering.

 

PÅMELDING:

 

Påmelding til Hr. Onsdag Herre Serie  på tlf. 40 63 18 02   eller  på Imjelts hjemmeside  www.imjelt.no frem til  kl 10 00 Søndagen før ukens runde.

Påmelding etter Søndag kl 10 må skje på telefon og vi kan ikke garantere plass da ledige simulatortimer blir åpnet for vanlig booking.

 

GJENNOMFØRING:

 

Herrer spiller fra gul tee (amateur)

 

Etablering av simulator hcp: Nye spillere -  spiller med golf hcp i tre runder - før simulator hcp blir etablert". 

 

Regulering av simulator hcp:

Regulering av simulator hcp gjøres fortløpende etter hver  runde etter EGA sine regler.   

                                                                                                               

Alle resultater oppdateres fortløpende på  www.imjelt.no

 

Gjennomføring/ Turneringsbestemmelser:

"

1. Spill på "undetected ball" gir to tillegsslag. Gjelder ikke ved putting

2.Hvis det spilles på feil ball( f.eks utenom tur) gir to tillegsslag.

3.Hvis ballen  spretter eller hopper under putting regnes dette som en tilfeldig hendelse, og ballen  spilles som      den ligger.

4.Dropping - Ved dropping, når ballen har vært i "hasard", kan ballen droppes kun 1 gang.

5.Ved simulatorproblemer må betjeningen kontaktes umiddelbart.

6.Hvis et slag ikke blir registrert, kontakt betjeningen! Et slag som ikke blir registret skal spilles om.

7.Mulligens skal kun brukes ved slag utnom tur og ved datatekniske feil.

   

 

Turneringsleder/ dommer:

-              Jo G. Brand kontaktes på tlf 97124620

 

BANEOPSETT:

 

Alle banene spilles fortløpende untagen Fantassibane 5+++ og Par 3 baner.

 

Det er tillatt å spille banene frem til dagen før turneringene starter.

 

Simulatorinnstillinger:

 

Mode of Play:  Stroke

 

Using Handicap: Yes

 

Conditions:

Wind: Varierende vind!

Green Hardness: Moderate

Putting Mode: Gimmies 2 Meter

Pin Position: Settes av turneringsleder

Sky Type: Skiftene vær!

Mulligans: Yes

 

Ballplassering:

Ballen skal spilles fra område der den blir registret av simulator kamera. "Ball Detected"

Gjelder ikke ved putting.

bottom of page