top of page

/pitch & putt

18 hull

Pitch og Putt reglene

De internasjonale Pitch og Putt reglene er enkle og er i sin helet beskrevet i regelboken på engelsk, " The Rules of Pitch and Putt" utgitt av FIPPA - International Federation of Pitch and Putt.

 

De viktigste forskjellene fra "golf" ved spill i konkuranse er;

 

  • Det spilles kunn med tre køller der en kølle må være putter.

  • Det skal brukes minimum 5 mm høy pegg ved utslag fra tee.

  • Det skal spilles fra matte ved utslag fra tee.

  • Det er ikke lov å benytte caddy

  • Det skal benyttes godkjent Pitch og Putt hcp.

  • Det er obligatorisk og bli registrert i NPPF sitt hcp system.

  • Det er ikke krav til medlemskap i klubb eller bane.

 

Skal man delta i "netto" konkuranse må Pitch og Putt hcp være 

etablert , eller en kan få omregnet sitt golf hcp til Pitch og Putt hcp etter gjeldene regler. Handicap regulering skjer automatisk i NPPF sitt handicapsystem ved spill i Pitch og Putt konkuranser.

 

Pitch og Putt Handicap.
 

For å kunne bestemme et foreløpig og første handicap må spilleren gjennomføre to tellende runder i konkurranse eller en runde med pro. Antall slag utover 54 pr runde (54 er banens par) legges sammen og deles på to. Tallet som fremkommer er spillerens første hcp.

 

Eks:  Runde 1   68 slag – 54 = 14 slag

 

         Runde 2   71 slag – 54 = 17 slag

 

         Nytt hcp =  14 + 17 = 31/2 = 15,5

 

Eksakt handicap er 15,5 og spillehandicap er 16.

 

Høyeste handicap i pitch og putt sammenheng er 21 over par.

 

FRA GOLF HCP TIL PITCH OG PUTT HCP

 

Som første evaluering kan golfspilleren med sitt hcp omregne til pitch og putt-handicap etter følgende tabell:

 

Golf-hcp 0 - 3    gir Pitch og Putt - hcp   0

 

       ”      4 - 5               ”                      1

 

       ”      6 - 7               ”                      2

 

       ”      8 - 9               ”                      3

 

       ”     10 - 12             ”                      4

 

       ”     13 - 16             ”                      5

 

       ”     17 - 20             ”                      7

 

       ”     21 - 24             ”                      9

 

       ”     25 - 28             ”                     11

 

       ”     29 - 36             ”                     14

 

       ”     37 - 43             ”                     17

 

       ”     44 - 54              ”                     21

 

Deretter justeres handicapet iht. oppnådde pitch og putt-resultater.

 

 

REGULERING AV HCP

 

Dersom spilleren gjennomfører en runde med inntil 4 slag dårligere enn sitt handicap reguleres ikke handicapet.  For 5 slag eller mer enn handicapet reguleres det ”eksakte” handicapet med 0,2. Tillegget gjelder alle kategorier.

 

Tilsvarende regulerer en seg dersom en har spilt bedre (færre slag) enn sitt handicap. Koeffisientene er imidlertid økende for hver kategori. Koeffisientene skal deretter multipliseres med det antall slag en har slått bedre enn sitt handicap. Summen fratrekkes tidligere handicap. Koeffisientene er:

 

Kategori 1  (Handicap 0 - 5)      =    0,2

 

Kategori 2  (Handicap 6 - 13)    =    0,4

 

Kategori 3  (Handicap 14 - 21)  =    0,6

 

Eksempel:

 

Eksakt handicap er 9,3 spillehandicap = 9

 

Spilleren utfører en runde med 7 slag over par. Handicap reguleres med (9 – 7) * 0,4=0,8. Nytt handicap er 9,3 – 0,8 = 8,5

Spillehandicap er fortsatt 9.

 

Kategorier: (Benyttes i konkurransesammenheng og ved nedjustering av handicap.)

 

Handicap 0 - 5 kategori 1

 

Handicap 6 - 13 kategori 2

 

Handicap 14 – 21 Kategori 3


 

bottom of page