top of page

Vintergolf turneringen 

2023 -2024

-Format og regler

 

Bedriftsturneringen på simulator arrangeres  av Imjelt Golfsenter AS

 

Turneringen er åpen for alle over 18 år og spilles som Ryder Cup style Matchplay Foursome (2 manns lag ) og man spiller annenhver gang på ballen. Lagene er delt inn i puljer a`8 lag hvor alle møter alle i innledende matcher. De 4 beste lagene i hver pulje går til sluttspill, det benyttes halvt golf handicap. Bedriften kan stille med flere lag. Det tillates også "venne lag". Det kan være flere enn to spillere på et lag. Maximum 32 lag kan spille turneringen. Spilleplan  settes opp av turneringsleder.

 

Puljespillet starter i uke 46 og avsluttes i januar 2024.

 

 2 stk. Klippekort på simulator  i premie til vinnerlaget.

 

PÅMELDING AV LAG  FREM TIL 10. november kl 1600  PÅMELDING ER FORTSATT ÅPEN

 

Spørsmål? ta kontakt med Jo G. Brand på 97 12 46 20

 

Turneringen starter med trekking 26. Oktober kl 19.00. Fra kl 18:00 til kl 22:00 får alle som ønsker det mulighet til å prøvespille på simulator med veiledning fra Imjelt. Ta med dine køller og møt opp! Påmelding.

 

Trekking av gruppespillet, spilleplan og baner legges ut kl 21:00 torsdag 26. Oktober på www.imjelt.no

 

Puljespillet startet i uke 47. I Pulje spillet spiller hvert lag 7 matcher a 2 timer. Puljespillet avsluttes i løpet av januar 2023 . Det spilles på mandag og tirsdag.

 

PRIS:  Kr 3850,- som dekker alt spill og enkel servering ved avsluttet puljespill.

 

TURNERINGS REGLEMENT

1.1 Alle lagene konkurrerer i hver sin pulje om sluttspill.

1.2 Puljene trekkes.

1.3 Matchene skal spilles til de oppsatte datoer.

1.4 Lag som ikke møter til oppsatte dato taper matchen.

1.5 Et lag må minst bestå av 2 personer for å bli godkjent som lag. Laget kan benytte forskjellige spillere i hver av  matchene i puljespillet.

1.6 Kun spillere som har deltatt på laget i puljespillet kan delta i sluttspillet.

1.7 Spiller kan bare delta på ett lag.

1.8 Spiller må ha etablert golf handicap.

1.9 Hvert lag har en lagleder.  Lagleder er ansvarlig for at to spillere møter for laget til oppsatte spilletider og at spillerne er kjent med spilleformen. Spiller nr 1. på lag A og B er ansvarlig for føring og signering av poengkortet som overleveres betjeningen umiddelbart etter runden. Alle lagets henvendelser skal skje gjennom lagleder.

 

Spilleform

-Turneringen spilles som Match Play Foursome ( 2 manns lag) der man spiller annen hvert utslag og    annenhver  gang på ballen.

-Både bedrifter (BIL) og såkalte "vennelag" kan delta. (bedrifter kan stille med flere lag)

-Alle lagene spiller 7 matcher på 7 ulike baner i det innledende puljespillet. Hver pulje består av 8 lag der alle spiller mot alle.

-De 4 beste lagene i hver pulje går til sluttspill.

-Spillerne spiller på 1/2 golf hcp. (Max golf hcp 18) Gjennomsnittet av lagets  hcp benyttes. ( Spiller A hcp 13, spiller B hcp 27, lag hcp. 20) hcp tall avrundes. ( Max lag hcp 18)

-I hver match spilles det om 3 poeng: 1 poeng til vinner av første 9 hull, 1 poeng til vinner av siste 9 hull og 1 poeng til vinner etter 18 hull. Ved tie får hvert lag ½  poeng. Det laget som får flest poeng blir vinner. Dersom to lag står likt etter puljespillet avgjøres plasseringen etter innbyrdes match, hvis match er uavgjort plasseres lagene etter antall hull laget har tatt i puljespillet. Om det fortsatt er likt spilles det "play off" på en bane tilfeldig valgt av turneringsleder.

 

-Damer og herrer spiller i samme klasse, damer spiller fra rød tee (ladies), herrer spiller fra gul tee (amateur)

 

Puljespillet

-Puljespillet starter i uke 46 og avsluttes i januar 2024.

I løpet av denne perioden skal alle lagene ha spilt 7 matcher på de oppsatte datoer og baner satt opp av arrangør.

-Alle resultater oppdateres fortløpende på www.Imjelt.no

 

Gjennomføring

1.Poengkort for matchen mottas av betjening etter at navn på spillerne for lag A  og lag B er ført på sammen med golf hcp og turnerings hcp.

2.Imjelt`s betjening skal starte matchen med de rette innstillinger på simulator.

3.Hvis det spilles på "Undetected ball" tapes hullet. Dette gjelder ikke ved putting.

4.Hvis det spilles med feil ballplassering tapes hullet. NYTT

5.Hvis det spilles på feil ball( f.eks utenom tur) tapes hullet.

6.Hvis ballen spretter eller hopper under puttingen regnes dette som en tilfeldig hendelse, og ballen spilles som den ligger.

7.Dropping - Ved dropping, når ballen har vært i "hasard", kan ballen droppes kun 1 gang

8.Ved simulatorproblemer må betjeningen kontaktes umiddelbart.

9.Hvis et slag ikke blir registrert, kontakt betjeningen!  Slag som ikke blir registrert skal spilles om.

10."Mulligens" skal bare brukes ved slag utenom tur og ved datatekniske feil.

11.Ved ferdigspilt match skal betjeningen sjekke det automatiske scorekortet og skrive ut dette. Matchen skal avsluttes av betjeningen på simulator.

12.Poengkort fylles ut og signeres av en spiller fra vært lag før det leveres betjeningen.

 

Turneringsleder/ dommer:

- Jo G. Brand kontaktes på tlf 97124620

 

BANEOPSETT

Gruppe A spiller mandager kl 1800

Gruppe B spiller mandager kl 2000

Gruppe C spiller tirsdager  kl 1800

Gruppe D spiller tirsdager  kl 2000

 

1.Runde 13 og 14 november - bane: Kapalua Bay

2.Runde 20 og 21 november - bane: Aviara

3.Runde 27 og 28 november - bane: Bountiful Ridge

4.Runde   4 og   5 desember - bane:  Holtsmark

5.Runde 11 og 12 desember - bane:   Westfields Golf Club                                   

6.Runde   8 og   9 januar 2024 - bane: Harbour Town 

7.Runde 15 og 16 januar 2024 - bane:  R.T.J. Silver Lakes Mindbreaker

   - "Kick out" med pizzaservering mellom kl 19 - 21  begge dager!

 

Alle runder i sluttspillet spilles på mandager kl 1800 eller kl 2000

 

Sluttspill:

Åttendels finale - mandag 22 januar kl 1800 og kl 2000 - bane:

Kvart finale - mandag  29 januar kl 1800 - bane: 

Semifinale - mandag 5 februar kl 1800 - bane: 

Finale - mandag 12 februar kl 1800 - bane: 

 

Det er tillatt og spille banene frem til dagen før match på aktuelle baner.

 

SIMULATORINNSTILLINGER - utgangspunkt - puljespillet

 

Mode of Play: "Alt Shot RC Style Match"

Using Handicap: YES

 

CONDITIONS:

Wind:  Breezy

Green Hardness: Medium

Greenspeed: Fast

Putting Mode: Gimmis 2 meter.

Pin Position: Settes av turneringsleder.

Sky Type: Skiftene vær!

Mulligans: Unlimited

 

Options: Standard Innstillinger.

 

Mode of Play Options:

After a hole is won - Finish the hole

After the game is won - Finish the round

If the game end in a tie - Don`t have a playoff.

 

BALLPLASSERING:  NYTT

Ballen skal alltid plasseres i område der den blir oppdaget av simulatorkamera.

 - Utslag: PEGG ELLER GRØNN UTSLAGSMATTE.

 - Fairway, fringe, green, concrete, pine needles, dormant grass,: GRØNN UTSLAGSMATTE.

 - Rough, dry grass : LAV GRØNN SIDEMATTE.

 - Sand, mud,deep grass, mulch, sood, dirt, etc.: HØY GRØNN SIDEMATTE - BALL SKAL DROPPES FRA CA  30 cm.            OMDROPP ER BARE TILLATT HVIS BALLEN RULLER UT AV MATTEN NÅR MAN DROPPER.

 - Putting fra grønn utslagsmatte

   FEIL BALLPLASSERING MEDFØRER TAP AV HULLET.

.

bottom of page