top of page

"Sande Senior"

"Hr.Onsdag" er vår uformelle herre seniorturneringer for dere som ønsker å møte andre seniorer til en liten dyst i vintermørket. Turneringene spilles på onsdager fra kl 10:00 til kl 14:00 avhengi av antall deltagere. Påmelding til vær enkelt turnering kan skje her eller på telefon 32 88 31 70 innen til kl 10:00 søndagen før turnering. Etter dette blir ledige timer som er resrvert lagt ut  for vanlig timebestilling.STARTKONTIGENT:

Startkontigenten på kr 250,- der kr 30,- i sin helhet går til premiering med gavekort ved seriens avslutting i april.DELTAGELSE:

Min.4 - maks 20 deltagere pr. turnering, Bindene påmelding innen kl10:00 søndagen før ukens runde.PREMIERING:

Premiering etter hver runde med en god flaske rødt eller hvitt til vinneren, "Hr.Onsdag". Poeng på gavekort fordeles beroende av plasering i den enkelte runde beregnet etter tilnermet PGA tour. Alle runder man deltar i teller med med i total poeng på gavekort  som bestemmer "Order of  Merit"SPILLE FORM:

Netto slag, med simulator  handicap. Spilles fra gul tee (amateur). Nye spillere uten etablert simulator handicap, spiller med 1/2 av ute hcp i tre runder - før simulator handicap blir etablert. 

bottom of page